W piątek, 21 października strażacy z KP PSP w Braniewie przeprowadzili wspólne ćwiczenia z przedstawicielami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa /SAR/.

Spotkanie służb odbyło się w porcie wodnym we Fromborku, a ćwiczenia z zakresu wykorzystania jednostki pływającej SAR oraz technik podejmowania osób poszkodowanych przeprowadzono na akwenie Zalewu Wiślanego.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa została powołana do życia w dniu 1 stycznia 2002 roku i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Morskiej Stacji Ratowniczej z Tolkmicka, którzy zaprezentowali łódź ratowniczą BALTIC PARKER 900. Strażacy mogli zapoznać się z jej walorami technicznymi, wyposażeniem oraz ustalić możliwość współpracy podczas zdarzeń na Zalewie Wiślanym.

Wspólnie przeprowadzono ćwiczenie z zakresu podejmowania i wydobycia osoby poszkodowanej z wody. SAR podobnie, jak MOSG, to wiodąca formacja spiesząca z pomocą na obszarze wód zalewowych. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz i  przedstawiciele gmin nadzalewowych: Burmistrz Miasta Frombork Krystyna Lewańska oraz Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki. To kolejne ćwiczenia realizowane z innymi podmiotami i służbami przez strażaków KP PSP w Braniewie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/