W dniu 18.10.2011r., braniewscy strażacy wspólnie z podmiotami współdziałającymi przeprowadzili kolejne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze.

Na obiekt ćwiczeń wybrano budynek Urzędu Gminy w Braniewie przy ul. Moniuszki. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w sali obrad rady gminy na II piętrze. Obecny w urzędzie Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki nakazał ogłoszenie alarmu, rozpoczęcie ewakuacji pracowników i petentów oraz poinformowanie służb i podmiotów ratowniczych. W wyniku pożaru jedna osoba została ranna, gęsty dym skutecznie uniemożliwił ewakuacje  jednej pracownic urzędu. Na miejsce pozorowanego pożaru zadysponowano strażaków z JRG PSP w Braniewie, zastęp wojskowej straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariuszy policji. Zadaniem strażaków było wprowadzenie prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu, dotarcie do źródła ognia, zlokalizowanie, a następnie ugaszenie pożaru, odnalezienie i ewakuacja osób poszkodowanych, współdziałanie z zespołem ratownictwa medycznego. To kolejne ćwiczenia zrealizowane przez braniewskich strażaków na obiekcie użyteczności publicznej.

/st. kpt. I. Ścibiorek/