W dniu 12 października 2011 roku na terenie zakładu dużego ryzyka - Rozlewni Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z.o.o. w Redakach - zostały przeprowadzone ćwiczenia Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie realizacji Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego oraz Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Oceniano zarówno działania prowadzącego zakład, jak również skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych podczas wystąpienia awarii. Sprawdzono procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji samorządowej o zagrożeniu awarią, procedury ewakuacji ludności, procedury udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym, procedury wyłączenia prądu, procedurę zatrzymania ruchu kolejowego oraz współdziałanie z prowadzącym zakład i innymi służbami, inspekcjami i podmiotami.

W ćwiczeniu założono wyciek fazy ciekłej gazu propan-butan z węża elastycznego podczas załadunku autocysterny. W wyniku awarii poszkodowanych zostało trzech pracowników rozlewni. Działania zadysponowanych jednostek, tj. Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP z Iławy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu iławskiego, polegały w szczególności na: wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, ewakuacji i udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym pracownikom, zatrzymaniu wycieku gazu z instalacji, ustawieniu kurtyn wodnych i wykonaniu odpowiedniego zaopatrzenia wodnego.     

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Skalski/