11 października ok. godz. 11:00 w całym mieście słychać było  ryk syren strażackich, karetek pogotowia i  radiowozów policyjnych. Zaniepokojeni mieszkańcy zaczęli zadawać sobie pytanie, co wydarzyło się. W tym samym czasie, w Zespole Szkół nr 3 rozpoczęła się ewakuacja uczniów i personelu. Wkrótce szkołą wstrząsnął huk wybuchu.  Na miejscu w krótkim czasie znalazły się kolejne służby. Jak się okazało były to ćwiczenia, które miały na celu doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas usuwania skutków akcji terrorystycznych noszących znamiona wypadku masowego.

 

Ćwiczenia przebiegały według następującego scenariusza:

  • Ewakuacja szkoły

Po otrzymaniu informacji o podłożonym ładunku, zarządzono ewakuację szkoły i  zawiadomiono służby ratownicze . Do zdarzenia zadysponowano służby ratownicze.

  • Rozpoznanie zagrożenia i zabezpieczenie terenu akcji

Po dojeździe na miejsce jednostki ustawione zostały w bezpiecznej odległości od szkoły, następnie ustalono sposoby i zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a także kierunki i miejsca ewakuacji szkoły oraz okolicznych mieszkańców. W okolicach szkoły utworzono grupę dowodzenia, w skład której weszli przedstawiciele służb uczestniczących w ćwiczeniach. Wyznaczono także strefę bezpośredniego zagrożenia skutkami wybuchu. Następnie uruchomiono gminy i powiatowy zespoły reagowania kryzysowego.

  • Wybuch ładunku

Po rozpoznaniu obiektu przez grupę minersko-pirotechniczną KP Policji w Nidzicy, ujawniono ładunek wybuchowy, który eksplodował po wyjściu z obiektu policjantów i spowodował pożar obiektu. Ponieważ część osób obecnych w budynku nie zdążyła się ewakuować, wewnątrz zostali uwięzieni uczniowie, którzy odnieśli różnego rodzaju obrażenia. Zdarzenie miało charakter wypadku masowego.

  • Wypadek masowy

W rejon po wybuchu wprowadzono kolejne służby ratownicze straży pożarnej i zespoły pogotowia ratunkowego. Ustalono miejsce koncentracji ewakuowanych oraz punkt udzielania pomocy medycznej.  Na miejsce zadysponowano Grupę Ratownictwa PCK w Olsztynie, która zorganizowała namiot ewakuacyjny oraz wsparcie dla poszkodowanych.

  • Substancje chemiczne

W trakcie usuwania skutków wybuchu i pożaru w jednej z klas strażacy natknęli się na niezidentyfikowaną początkowo substancję chemiczną. Przy wykorzystaniu ubrań gazoszczelnych przystąpili do rozpoznania i zabezpieczenia znalezionego środka.

  • Pozoracje

W trakcie prowadzonych działań upozorowano wybuchy, pożar, substancję chemiczną oraz różnego rodzaju obrażenia poszkodowanych. W czynne i realistyczne przedstawienie epizodów włączyły się wolontariuszki PCK (przygotowane przez instruktora PK w Nidzicy), które prócz doskonałej pozoracji świetnie odgrywały urazy i nadawały atmosferę prawdziwego zdarzenia.

W ćwiczeniach udział wzięły:

-          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,

-          Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy,

-          Pogotowie Ratunkowe ZOZ w Nidzicy,

-          jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG powiatu nidzickiego,

-          powiatowy i gminny zespoły zarządzania kryzysowego

-          PCK w Nidzicy wraz z wolontariuszami,

-          Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie,

-          Straż Miejska w Nidzicy,

-          pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy.

Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy.

Nidziccy strażacy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń, w tym przede wszystkim Zespołowi Szkół Nr 3 w Nidzicy oraz wolontariuszom PCK.

 

/oprac.:asp.sztab.A.Osowski; zdjęcia: sekc.Ł.Kaczmarski, Z.Wiśniewski/