7 października 2011 r., ok. godz. 18. 00  w jednym z budynków w centrum Kętrzyna wybuchł gaz.  Zawaliło się skrzydło budynku, częściowo dach, uszkodzony został  parter budynku. Wybuch spowodował również powstanie pożarów w różnych częściach obiektu. Kilka osób samodzielnie opuściło  budynek, natomiast z ich relacji wynikało, że pod gruzami są inne osoby.

Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń ratowniczych zorganizowanych na terenie byłego browaru przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie.

Ćwiczenia miały charakter doskonalenia zawodowego, którego podstawowym celem było:

-  praktyczne sprawdzenie umiejętności uwalniania poszkodowanych spod gruzów, osunięć i zagruzowań z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego,

-  praktyczne sprawdzenie ewakuacji osób z wykorzystaniem drabin i podnośnika,

-  doskonalenie prowadzenia działań medycznych, w tym organizacja punktu pomocy medycznej,

-  prowadzenie działań gaśniczych w strefach zadymionych,

-  praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych oraz praktyk ratowniczych,

-  doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji,

-  praktyczne sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania różnych służb i instytucji (policja, pogotowie ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, itp.)

Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. Ćwiczenia zostały ocenione przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa na ocenę 4 +. Poprawić należy organizację zaplecza kwatermistrzowskiego do długotrwałych akcji ratowniczych, prowadzenie łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi ratownikami, ale i pomiędzy służbami ratowniczymi.

Ćwiczenia były obserwowane przez Naczelnika Wydziału operacyjnego KW PSP Olsztyn mł. bryg. Michała Kamienieckiego, który również pozytywnie ocenił ich przebieg i organizację. 

W całych ćwiczeniach udział brali strażacy z kętrzyńskiej komendy, ale również strażacy ochotnicy z Barcian, Korsz, Reszla, Wilkowa i Srokowa.

/oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha; zdjęcia: asp. Mariusz Czajkowski/