W godzinach przedpołudniowych, 7 października, wszystkie wozy z JRG PSP Morąg pojechały na ul. Mazurską w Morągu, gdzie doszło do wybuchu w  kotłowni zakładu produkcji drzewnej.

Wybuch i pożar zostały zaimrowizowane na potrzeby ćwiczeń dowódcy jrg. Zadaniem strażaków było niezwłocznie przeszukanie budynku w  poszukiwaniu osób zaginionych, zabezpieczenie miejsca, lokalizacja i  ugaszenie źródła pożaru, oddymienie budynku o dużej kubaturze. Po odnalezieniu poszkodowanych osób ewakuowano je ze strefy zagrożenia oraz udzielono kwalifikowanej pomocy medycznej. Ćwiczenia, podczas których utrwalamy procedury i sposoby działania, mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu ratowników do podejmowania skutecznych działań w  przypadku realnego zagrożenia.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: Z. Jankowski/