W dniu 5 października br., na obiekcie fromborskiej archikatedry odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe strażaków PSP i OSP oraz służb i podmiotów ratowniczych z powiatu braniewskiego , pod kryptonimem „Wzgórze 2011”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w części drewnianego poddasza katedry fromborskiej. Do pożaru doszło w wyniku prowadzonych prac remontowych. Zadaniem strażaków było: zbudowanie skutecznego zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem miejskiej sieci hydrantowej oraz poborem wody z Zalewu Wiślanego, wykorzystanie w działaniach pojazdu SW 2000 oraz agregatu pompowego, podział trenu akcji na odcinki bojowe, sprawdzenie dróg dojazdowych oraz możliwości wykorzystania pojazdów specjalistycznych i sprzętu będącego na wyposażeniu, sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami na poszczególnych odcinkach bojowych /III odcinki bojowe/ w tym współdziałanie jednostek PSP z OSP, ujednolicenie systemu łączności i praca na przydzielonych kanałach ratowniczych, wymiana informacji pomiędzy KDR a PSK, przestrzeganie zasad bhp przez strażaków, prowadzenie linii gaśniczych oraz wykorzystanie walorów technicznych pojazdu SHD25, zbudowanie punktu udzielania pomocy medycznej /sprawienie pneumatycznego namiotu ratowniczego/, udzielanie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpraca z innymi służbami /policja, zespoły ratownictwa medycznego/, zabezpieczenie dróg miejskich i wojewódzkiej W504, przez które przebiegało zaopatrzenie wodne /węże W110/.

W ćwiczeniach uczestniczyło 80 strażaków oraz 7 pojazdów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i 11 samochodów z jednostek OSP: Braniewo, Żelazna Góra, Frombork, Jędrychowo, Wierzno Wielkie, Wilczęta, Stare Siedlisko, Pieniężno, Płoskinia, Długobór. Ćwiczenia obserwowali obecni na miejscu goście: gospodarz obiektu ks. Prałat Tadeusz Graniczka, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Pani Krystyna Lewańska, przedstawiciele Urzędu Miasta w Pieniężnie oraz organizator ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz. To największe w tym roku ćwiczenia taktyczno-bojowe zrealizowane dla strażaków PSP i OSP powiatu braniewskiego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/