W dniach 26-29 września 2011 r. członkowie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z naszej komendy wchodzącej w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej uczestniczyli w obozie kondycyjno-szkoleniowym nad jez. Łańskim  w Rybakach.

Uczestniczyło w nim 7 strażaków nurków SGRW-N Olecko oraz 2 osoby z JRG PSP Gołdap. Podczas obozu, oprócz zajęć teoretycznych, prowadzono przede wszystkim ćwiczenia doskonalące umiejętności nurkowania i prowadzenia prac podwodnych. Wszystkie ćwiczenia odbywały się na akwenie poligonu Komendy Wojewódzkiej PSP w  Olsztynie wspólnie ze strażakami nurkami z JRG Gołdap oraz SGRWN z  Giżycka.

/zdjęcia i tekst: mł. bryg. Adam Łapucki/