W piątek, 30 września 2011 r. o godzinie 10.00, rozległ się dźwięk syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Morąg.

Sygnał ten oznaczał rozpoczęcie ćwiczeń koncentracji gminnej. Jedenaście wozów pojechało do Żabiego Rogu, gdzie paliła się wytwórnia pasz w kompleksie kurników. Kubatura obiektu, nagromadzenie materiału palnego, sąsiedztwo pozostałych obiektów, poszukiwania osób poszkodowanych, ranni strażacy- to wszystko sprawiło, że nie ratownikom nie brakowało zadań.

O godzinie 16.00 podobne ćwiczenia przeprowadzono w Durągu. Tym razem pożar ogarniał obiekty gimnazjum. Ponieważ pożar wybuchł jeszcze w trakcie lekcji, duża liczba uczniów zatruła się dymem i została poparzona. Teren działań podzielono na 3 odcinki bojowe z założeniami udzielania pomocy medycznej, gaszenia pożaru i zapewnienia zaopatrzenia wodnego.

Funkcjonariusze Komendy zorganizowali ćwiczenia oraz ocenili prawidłowość prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych, m.in. przestrzeganie zasad bhpP, umiejętność wykorzystania i posługiwania się posiadanym sprzętem, prowadzenie i przestrzeganie zasad łączności oraz prawidłowość udzielania pomocy medycznej.

Ćwiczenia bacznie obserwowali Prezesi Zarządów Gminnych oraz Komendanci Gminni OSP.

/oprac: P. Wlazłowski/