W dniach 27–29 września, strażacy JRG PSP w Braniewie z poszczególnych zmian służbowych ćwiczyli techniki ewakuacji oraz udzielania pomocy osobom przygniecionym na zawalisku.

Na miejsce ćwiczeń wybrano plac wewnętrzny jednej z braniewskich firm, na którym przygotowano stanowiska do ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku odzyskiwania złomu przewróciły się betonowe bloki, które przygniotły dwie osoby /pozorant oraz manekin/. Strażacy, oprócz zabezpieczenia miejsca zdarzenia, musieli wykorzystać dostępny sprzęt na pojazdach ratowniczych do usunięcia betonowych bloków. Niezbędna okazała się stabilizacja i zabezpieczenia gruzowiska tak, aby betonowe płyty nie stanowiły zagrożenia dla strażaków. Osoby poszkodowane, po zabezpieczeniu medycznym, były ewakuowane na zewnątrz, gdzie strażacy udzielali pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. To kolejne z licznie zaplanowanych ćwiczeń braniewskich strażaków.

/st. kpt. I. Ścibiorek/