W dniu 28.09.2011 roku w budynku gimnazjum w Kowalach Oleckich w pomieszczeniach kuchni szkolnej wybuchł pożar. Dyrekcja wraz z pracownikami szkoły przeprowadzili sprawną ewakuację uczniów i personelu, niestety w budynku pozostały dwie osoby.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia organizowane w ramach koncentracji gminnej jednostek OSP z gminy Kowale Oleckie. W manewrach brały udział 3 zastępy OSP oraz 1 zastęp z JRG PSP Olecko. Ćwiczenia miały na celu prowadzenie właściwej organizacji ewakuacji z budynku przez personel szkoły, doskonalenie czynności ratowniczych z szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego oraz sprawdzenie dyspozycyjności i czasu dojazdu do zdarzeń  jednostek OSP. Ponadto sprawdzono sprawność pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP z gminy Kowale Oleckie.

/zdjęcia i tekst: kpt. Tomasz Jagłowski/