Przez trzy dni, począwszy od 26 września, strażacy z jednostki ratowniczo-gasniczej nr 2 w Morągu brali udział w  ćwiczeniach taktyczno–bojowych w szkole podstawowej w Łącznie w gm. Morąg.

Pozorowany za pomocą wytwornicy dymu pożar pozwolił na przećwiczenie elementów taktyki i procedur działań ratowniczo-gaśniczych takich, jak: znalezienie źródła pożaru, dokładne przeszukanie zadymionych pomieszczeń, lokalizacja i odłączenie mediów, odnalezienie zaginionych/poszkodowanych osób, organizacja zaopatrzenia wodnego, sprawdzenie możliwości dojazdu do budynku specjalistycznymi pojazdami, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Praktyczne ćwiczenia są jednym z elementów doskonalenia zawodowego mającego na celu utrzymanie wysokiego poziomu ratowniczego.

/oprac: P. Wlazłowski, Z. Jankowski/