W dniach 26-28 września 2011 r. na Zamku w  Olsztynie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 1 i 2 w Olsztynie, organizowane przez Komendanta Miejskiego PSP.

W ćwiczeniach brali również udział kursanci z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Założenia do ćwiczeń przewidywały pożar w lewym skrzydle Zamku, który powstał na poddaszu w  wyniku zaprószenia ognia podczas prac dekarskich. Głównymi celami ćwiczeń były m.in.:

  • sprawdzenie czasu dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu,
  • przygotowanie zaopatrzenia wodnego, w tym wykorzystanie komory wysokiej wydajności usytuowanej przy Wysokiej Bramie,
  • sprawdzenie dróg dojazdowych do obiektu,
  • sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi, dzielenie terenu akcji na odcinki bojowe.

W ćwiczeniach uczestniczyło 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych (50 strażaków). W trakcie ćwiczeń wykorzystano pozyskany w  2010 r. kontener wężowy, z którego wykonano rozwinięcie linii zasilających w wodę do pojazdów gaśniczych z komory wysokiej wydajności.

Dziękujemy za pomoc w organizacji ćwiczeń wszystkim instytucjom i służbom zaangażowanym w przebieg ćwiczeń.

/opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo, zdj.: st.sekc. Maciej Hassman/