12 sierpnia 2011 r. w godzinach porannych, na odcinku drogi gminnej w Piszu, odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego (wypadek masowy).  W ostatnim czasie, to  największe  ćwiczenia służb ratowniczych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych z autobusem komunikacji miejskiej. W wyniku zderzenia doszło do ich uszkodzenia oraz pożaru aut osobowych. Ze względu na dużą siłę uderzenia wiele osób doznało licznych obrażeń i zostało uwięzionych w pojazdach. Szczątki samochodów porozrzucane były na obszarze kilkunastu metrów, w pobliżu ul. Wołodyjowskiego.

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia, do akcji zadysponowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piszu. Następnie,  dysponowano dodatkowo ludzi i pojazdy jednostek OSP z powiatu oraz służb współdziałających: policji, straży miejskiej, zespołów ratownictwa medycznego i WOPR-u, a także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zadaniem służb ratowniczych było zabezpieczenie terenu działań, ugaszenie pożaru, odłączenie akumulatorów i zakręcenie zaworu gazu, a także dotarcie do osób poszkodowanych i ich ewakuacja z wraków do miejsca bezpiecznego  w celu udzielenia im pierwszej pomocy medycznej. W dalszej kolejności, ze względu na dużą liczbę osób poszkodowanych (17 osób), znacznie większą od liczby ratowników, strażacy zmuszeni byli zastosować procedury jak przy wypadku masowym.

Wypadek masowy jest bardzo trudna sytuacją, w której należy dokonać segregacji osób poszkodowanych. W tej sytuacji ratownicy muszą dokonać trudnego wyboru polegającego na udzielaniu pomocy najbardziej potrzebującym, ale tylko tym, którzy rokują największe szanse na przeżycie.

Do pozoracji wykorzystano pojazdy z pobliskiego złomowiska, elementy karoserii samochodowych, autobus miejski, całości dopełniły efekty charakteryzacji osób poszkodowanych przygotowane przez strażaków.

Celem ćwiczeń było doskonalenie działań w zakresie wypadków w ruchu drogowym, gaszenia pożarów pojazdów, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas zdarzeń masowych oraz doskonalenie współpracy ze służbami współdziałającymi, a także sprawdzenie realnego czasu dojazdu z macierzystych jednostek.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 36 strażaków z 7 zastępów PSP i OSP, służby współpracujące, przedstawiciele władz samorządowych i zarządzania kryzysowego.

Po ćwiczeniach, pod nadzorem strażaków,  widzowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań i resuscytacji krążeniowo-oddechowej  – zespołu zabiegów, których zadaniem jest podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i ewentualnie oddychania na fantomach użyczonych przez WOPR-u.

Podsumowania ćwiczeń, dokonał Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Marek Dobrzycki. Wszystkie elementy ćwiczeń służby ratownicze zrealizowły bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami taktyki. Cel został w pełni osiągnięty. Kierujący działaniami przyjął prawidłowe rozwiązania, wykorzystując optymalnie siły i środki przez cały czas trwania akcji.

 

/tekst: mł. kpt. Józef Baranowski, zdjęcia: archiwum KP PSP w Piszu/