W dniu 27.07.2011r., na terenie KP PSP w Braniewie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym w czasie akcji ratowniczych.

W szkoleniu uczestniczyli strażacy ochotnicy z wybranych jednostek OSP powiatu braniewskiego. Zajęcia przewidziane są dla strażaków ochotników, którzy bardzo często prowadzą działania na drogach powiatu. Zajęcia szkoleniowe obejmowały zagadnienia związane z organizacją i kierowaniem ruchem drogowym podczas prowadzenia działań ratowniczych, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Dodatkowo zwrócono uwagę na ubiór oraz wyposażenie kierującego ruchem drogowym, a także sposób przekazywania znaków i sygnałów gestowych dla uczestników ruchu. Szkolenie przeprowadził funkcjonariusz zespołu ruchu drogowego KPP w Braniewie Paweł Miernicki. Zajęcia praktyczne będą zrealizowane na terenie miasta Braniewa w realnym ruchu drogowym.

/st. kpt. I. Ścibiorek/