W dniach 25-26 lipca zmiany służbowe z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie ćwiczyły w obiektach Ośrodka Katechetyczno–Misyjnego Wspólnoty Kościołów Chrystusowych OSTRÓDA CAMP, znajdującym się w przy ul. Plebiscytowej.

Powstanie pożaru w jednym z domków wczasowych to jeden z elementów założeń ćwiczenia. Dodatkowo, w czasie rozwinięcia sił, dowódca dostał informację o wywróconym kajaku i zaginionej osobie na terenie kąpieliska ośrodka.

Ćwiczenia  były formą szkolenia i sprawdzenia umiejętności reagowania dowódcy na zmieniającą się sytuację w czasie działań ratowniczych. Umiejętność wykorzystania sprzętu i funkcjonariuszy decydowały o poprawnym wykonaniu zadania.

/oprac: K. Krajewski, P. Wlazłowski/