Braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia praktyczne związane z ograniczaniem rozlewów olejowych.

Ćwiczenia zrealizowane zostały w ramach szkoleń praktycznych przez wszystkie zmiany służbowe. Na ciekach wodnych /rowy/ praktycznie przećwiczono sprawianie zastawek przeciwolejowych, które stanowią szczególny rodzaj zapór. Mimo, że nie jest to typowa zapora o konstrukcji pływającej, jej funkcja jest identyczna, gdyż polega na zatrzymywaniu oleju przy jednoczesnym przepuszczaniu wody. Tego typu sprzęt znajduje zastosowanie na rowach melioracyjnych, strumykach i małych rzeczkach o szerokości do około 3 metrów. To kolejne z ćwiczeń praktycznych zrealizowanych przez braniewskich strażaków. W najbliższym okresie zaplanowano przeprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem zapór elastycznych płaszczowych oraz zapór sorpcyjnych wielokrotnego użycia.

/st. kpt. I. Ścibiorek/