W dniu 8 lipca br., na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Rusy, braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia zgrywające sił i środków PSP i OSP.

Ekologiczne gospodarstwo rolne, w którym ćwiczyli strażacy, położone jest na terenie gminy Braniewo. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie kilku zdarzeń na terenie gospodarstwa w wyniku celowego działania grupy osób - sabotażystów. Gospodarstwo rolne oddalone o kilka kilometrów od innych obiektów to odpowiednie miejsce, aby wykorzystać zarówno przestrzeń, układ obiektów oraz walory terenowe do zrealizowania kilku epizodów w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie. To swoisty poligon, na którym można zrealizować różnorodność działań ratowniczych.

Scenariusz ćwiczeń przygotowany przez dowództwo JRG PSP w Braniewie zakładał: likwidację pożaru obiektu magazynowego o znacznej powierzchni, prowadzenie działań gaśniczych wewnątrz skomplikowanego układu pomieszczeń, umiejętność wykorzystania drabin przenośnych podczas działań gaśniczych. Dodatkowo strażacy musieli: przeprowadzić ewakuacje osób poszkodowanych, udzielić pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami, usunąć zdarzenie komunikacyjne /pożar i wypadek drogowy/, w którym uczestniczyły osoby odpowiedzialne za podpalenia /sabotażyści/, wykorzystać sprzęt i ubrania ochrony przeciwchemicznej do usunięcia beczek z substancjami niebezpiecznymi oraz ugasić pożar płodów rolnych powstałych w wyniku celowego podpalenia.

Dynamika ćwiczeń sprawiała, że zasoby ratownicze przemieszczały się w różnych epizodach mogąc praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności. Grupa rozjemców z KP PSP w Braniewie obserwowała i czuwała nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń. Całość zmagań strażaków obserwowali: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz, właściciel gospodarstwa rolnego, oraz media, które przygotowały program o kolejnych już ćwiczeniach strażaków na terenie powiatu braniewskiego. W ćwiczeniach udział brało 10 pojazdów pożarniczych z jednostek: KP PSP w Braniewie oraz OSP: Braniewo, Frombork, Żelazna Góra.

/st. kpt. I. Ścibiorek/