Ostatnie ćwiczenia koncentracyjne zaplanowane dla strażaków ochotników z powiatu braniewskiego odbyły się w Słobitach w gm. Wilczęta.

Na miejsce ćwiczeń wybrano kościół położony w najwyższym punkcie miejscowości. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w części drewnianego chóru w wyniku celowego podpalenia. Ogień objął również część konstrukcji wieży kościelnej oraz poszycia dachu. W wyniku pożaru jedna osoba znajdująca się wewnątrz obiektu sakralnego została ranna.

Taki scenariusz ćwiczeń koncentracyjnych przygotował obecny na miejscu zespół inspekcyjny z KP PSP w Braniewie. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z  jednostek OSP gminy Wilczęta: Wilczęta, Stare Siedlisko, Ławki, Gładysze – łącznie 4 zastępy i 24 strażaków.

Zadaniem strażaków ochotników było wprowadzenie prądów gaśniczych wody do wnętrza obiektu sakralnego, podanie prądów gaśniczych na konstrukcję dachu, wykorzystanie w działaniach sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz łączności, przeszukanie pomieszczeń, dotarcie do źródła ognia oraz odnalezienie osoby poszkodowanej i udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Strażacy ochotnicy zbudowali zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych z wykorzystaniem znajdującego się w odległości około 300 metrów stawu. Całość ćwiczeń obserwowali mieszkańcy, młodzież i proboszcz parafii. To ostatnie ćwiczenia koncentracyjne przygotowane w pierwszym półroczu 2011 dla strażaków OSP z powiatu braniewskiego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/