W dniach 14-16 czerwca br. w Bartoszycach odbyły się manewry zgrywające specjalistycznych grup ratowniczych PSP województwa warmińsko-mazurskiego pod kryptonimem „BARTEK – 2011”.

Główne cele ćwiczeń to: doskonalenie współdziałania pomiędzy grupami ratowniczymi tej samej specjalizacji, rozwijanie i doskonalenie współpracy pomiędzy grupami różnych specjalizacji oraz doskonalenie różnych form działań ratowniczych, w tym:

  • działań z zakresu ratownictwa wodnego, na wodach szybkopłynących oraz w przestrzeniach zamkniętych,
  • technik ratowniczych, alpinistycznych podczas ewakuacji osób z wysokości oraz ewakuacji osób z przestrzeni poniżej poziomu ziemi,
  • technik ratowniczych związanych z wykonywaniem uszczelnień oraz ograniczaniem skażeń na i w obrębie rzeki oraz w obiektach i instalacjach przemysłowych,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej z użyciem zestawów PSP R-1 i R-2, zastosowanie mobilnej komory dekompresyjnej.

Główne epizody ćwiczeń odbyły się na obiektach bartoszyckiego ELWARU, w których znajdowały się stanowiska do nurkowań w przestrzeniach zamkniętych, uszczelniania wycieków na zbiornikach z LPG oraz ratowania i ewakuacji osób poszkodowanych znajdujących się na wysokości i poniżej poziomu ziemi. Ratownicy mieli również możliwość zmierzenia się żywiołem rzeki Łyny (która w wielu swoich odcinkach zaliczana jest do wód szybkopłynących) podczas pozorowanej akcji ratowania osób tonących, wydobywania pojemników z niebezpiecznymi substancjami czy wreszcie stawiania zapór sztywnych i płaszczowych na silnym nurcie. Mieli też okazję do zaprezentowania swoich możliwości ratowniczych na wiadukcie kolejowym, dokonując pokazu ratowania uwiezionych na podporach rannych osób.

W epizodach wysokościowych, przez cały czas trwania ćwiczeń, uczestniczył śmigłowiec Straży Granicznej.

W trakcie ćwiczeń rozegrano I Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Wazurskiego w biegu na 10 piętro ELWARU – /50 m wysokości/.

W biegu uczestniczyli wytypowani przedstawiciele poszczególnych grup ratowniczych, które brały udział w ćwiczeniach. Organizatorów cieszy fakt, iż wszyscy uczestnicy ćwiczeń wyrazili chęć ponownego spotkania w podobnych okolicznościach.

/tekst: st. kpt. Zbigniew Jarosz; zdjęcia – materiały operacyjne KW PSP Olsztyn/.