W dniu 15.06.2011r. braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w budynku Urzędu Skarbowego w Braniewie w ramach ćwiczeń kierownictwa JRG.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru (prawdopodobnie w wyniku celowego zaprószenia ognia)  w sali odpraw na II kondygnacji. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej kierownictwo urzędu rozpoczęło ewakuację pracowników i interesantów z obiektu. W wyniku pożaru dwie osoby zostały ranne. Zadaniem przybyłych na miejsce ćwiczeń strażaków było wprowadzenie prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu, wykorzystanie w działaniach sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz łączności, przeszukanie pomieszczeń, dotarcie do źródła ognia oraz odnalezienie osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Osoby poszkodowane, po zaopatrzeniu medycznym, zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Ponadto, strażacy sprawdzili skuteczność sieci hydrantowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W działaniach ratowniczych wykorzystali podnośnik hydrauliczny SHD-25, sprawdzając możliwość skutecznego sprawienia w pobliżu obiektu oraz wykorzystania walorów technicznych. W zabezpieczeniu dróg dojazdowych oraz miejsca ćwiczeń wspierali strażaków funkcjonariusze policji z KPP w Braniewie. Po zakończeniu ćwiczeń, w pobliżu budynku urzędu skarbowego zorganizowano praktyczny pokaz posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym dla pracowników urzędu. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy JRG i WSP Braniewo, zespół ratownictwa medycznego, policja.

/st. kpt. I. Ścibiorek/