W dniu 02.06.2011r., w przedszkolu „Chatka Puchatka” w Braniewie przy ulicy Kołłątaja  braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w ramach niezapowiedzianej inspekcji sprawdzającej gotowość bojową.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w piwnicy budynku przedszkola – część socjalna. Gęsty dym skutecznie wypełnił pomieszczenia piwniczne. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, personel przedszkola przeprowadził ewakuację dzieci z placówki. Zadaniem strażaków było wprowadzenie prądu gaśniczego do pomieszczeń, w którym miał miejsce pożar, przeszukanie pomieszczeń zadymionych, dodarcie do osoby poszkodowanej /ranny strażak/ i ewakuacja na zewnątrz obiektu oraz udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. W ćwiczeniach wykorzystano zastęp SHD25 w celu sprawdzenia zasięgu pola pracy podnośnika w zależności od miejsca sprawienia pojazdu. Ratownicy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników przedszkola oraz przećwiczyli zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. W ćwiczeniach uczestniczyły 4 zastępy ratownicze - 13 strażaków. Po ćwiczeniach dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu straży pożarnej. To pierwsze takie ćwiczenia przeprowadzone na obiekcie przedszkola „Chatka Puchatka” w Braniewie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/