W ostatnim okresie strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Braniewie oraz z Wojskowej Straży Pożarnej ćwiczyli gaszenie pozorowanego pożaru w jednostce wojskowej nr 2031 położonej w miejscowości Chruściel w gminie Płoskinia.

Pożar powstał w części obiektu, w której znajdują się urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną. To tylko scenariusz ćwiczeń taktyczno–bojowych zrealizowanych na terenie i w obiektach JW w Chruścielu. W ćwiczeniach, oprócz strażaków PSP i WSP, uczestniczyli pracownicy wojskowi oraz cywile obsługujący obiekt i urządzenia pomiarowe. Podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili poprawność działania systemów bezpieczeństwa /centrala pożarowa/. Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru ratowników było wprowadzenie prądu gaśniczego do pomieszczenia, w którym miał miejsce pożar, przeszukanie pomieszczeń zadymionych, dodarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ratowniczy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz przećwiczyli zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż. W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy ratownicze z KP PSP w Braniewie /GBA, SLRR/ oraz zastęp WSP /GBA/.

/oprac.: st. kpt. I. Ścibiorek/.