W dniu 26.05.2011r. Browar Elbląg zorganizował ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych. Głównym założeniem było zminimalizowanie skutków awarii instalacji amoniakalnej. W ćwiczeniach wzięło 8 jednostek, w tym OSP ratownictwo chemiczne (Browar) oraz jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarej. Do działań skierowano 27 strażaków.

Pierwsza na miejsce przybyła jednostka OSP, występująca w tym dniu jako gospodarz, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia i ewakuaowała dwie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii. Po chwili na teren browaru dojechały następne jednostki, które wkroczyły do działań, uzupełniając siły i środki zakładowej służby ratunkowej. Przy pomocy drabiny mechanicznej zdołano ewakuować jeszcze jedną osobę. W następnym etapie, ratownicy skupili się na ograniczeniu i zlikwidowaniu wycieku.

Obserwatorami w ćwiczeniach byli: Warmińko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, kierownictwo KM PSP w Elblągu, Komendant Powiatowy KP PSP Braniewo, Komendant Straży Pożarnej Orlen S.A. (Gdańsk) oraz przedstawiciele władz miejskich i samorządowych.

 

/tekst i fot.: kpt. inż. Przemysław Siagło/.