W środę, o godz. 10.19, w budynku Gimnazjum nr 2 w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

Nieznana osoba zgłosiła podłożenie ładunku wybuchowego w jednym z pomieszczeń szkoły. Wybuch miał nastąpić po upływie godziny. Rozpoczęto procedurę ewakuacji dzieci i personelu ze szkoły.

Tak wyglądał scenariusz inspekcji operacyjnej przeprowadzonej przez dwa zespoły z: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Olsztynie. Inspekcja miała na celu sprawdzenie procedur związanych z powstaniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, a więc zdarzeń masowych stanowiących zagrożenie dla znacznej ilości osób. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 pojazdów ratowniczych z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz policjantów, którzy dowodzili podczas pozorowanej akcji. Strażacy wspólnie z policjantami zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wstrzymali ruch na przyległych ciągach komunikacyjnych, wyznaczyli strefę niebezpieczną. W wyniku pozorowanej eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały trzy osoby. Strażacy udzielili kwalifikowanej pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przeprowadzona kontrola była niezapowiedziana, a głównym celem było sprawdzenie współdziałania służb na miejscu zdarzenia oraz zastosowanie procedur związanych z sytuacjami o charakterze terrorystycznym. Po ćwiczeniach zespół inspekcyjny KW PSP w Olsztynie przystąpił do dalszej części kontroli sprawdzając wiedzę strażaków będących na zmianie służbowej oraz służby dyżurnej Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP. Sprawdzian pisemny oraz praktyczna znajomość rozmieszczenia sprzętu w pojazdach ratowniczych były skrupulatnie oceniane, podobnie jak wyposażenie indywidualne strażaków oraz prowadzenie dokumentacji służbowej w JRG Braniewo. To pierwsze w tym roku niezapowiedziane ćwiczenia przeprowadzone przez zespół inspekcyjny KW PSP w Olsztynie.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek/