W dniach 9-11 maja na rzece Łynie zostały zorganizowane ćwiczenia Dowódcy JRG.

Tematem ćwiczeń były technologie oraz metody zwalczania rozlewów olejowych na rzekach. Część praktyczna polegała na rozstawieniu zapór olejowych oraz sorpcyjnych, a także zasymulowaniu powstrzymania i zebrania przemieszczającej się plamy oleju z powierzchni wody.