Tradycyjnie, co roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu braniewskiego /23 jednostki OSP/ realizują ćwiczenia na wybranych obiektach o szczególnym znaczeniu w danej gminie. 

Są to ćwiczenia realizowane w ramach koncentracji gminnych jednostek OSP wspieranych przez zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia realizowane są na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego PSP i po uprzednim przedstawieniu dokumentacji.

W tym  roku  na obiekcie Zespołu Szkół w Płoskini zrealizowano ćwiczenia taktyczno–bojowe dla strażaków ochotników z terenu gminy Płoskinia. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP: Płoskinia, Dąbrowa, Długobór, Pierzchały oraz zespół inspekcyjny KP PSP w Braniewie. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w części drewnianego poddasza budynku szkoły. Silne zadymienie oraz brak informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych to część scenariusza przygotowanych ćwiczeń. Zadaniem strażaków ochotników było: skuteczne przeprowadzenie ewakuacji dzieci i młodzieży wspólnie z pracownikami szkoły, dotarcie do źródła ognia, wykorzystanie sprzętu ochrony dróg oddechowych w działaniach ratowniczych, przeszukanie pomieszczeń, dotarcie do osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ponadto strażacy ochotnicy zbudowali zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych z wykorzystaniem znajdującego się w pobliżu szkoły zbiornika wodnego. Całość ćwiczeń koncentracyjnych oceniał i obserwował zespół inspekcyjny z KP PSP w Braniewie. To pierwsze w tym roku ćwiczenia zaplanowane dla strażaków ochotników i realizowane w ramach koncentracji gminnych.

/st. kpt. I. Ścibiorek/