27 kwietnia, w godzinach od 18:00 do 21:30, w Ełku na lądowisku szpitala wojskowego odbyło się szkolenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenia obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Strażacy ćwiczyli w warunkach dziennych  i nocnych. Na lotnisku omówiono budowę oraz pokazano sposób awaryjnego dostępu do osób poszkodowanych w wypadku śmigłowca. Każdy strażak przećwiczył procedurę bezpiecznego sprowadzania śmigłowca na ziemię.

Wymagania techniczne dotyczące ladowania najnowszych śmigłowców Lotniczego Pogotowie Ratunkowego są bardzo rygorystyczne. Przy wyborze miejsca lądowania mają wpływ m.in.: kąt nachylenia terenu, powierzchnia lądowiska, odległości do najbliższych  przeszkód typu drzewa, słupy,  linie energetyczne.  Z komendy Powiatowej PSP z Mrągowa zostało przeszkolonych siedmiu strażaków.

/opracował: st. asp. Janusz Szefer, zdjęcia: str. Grzegorz Ostaszewski/