W dniu 13.04.2011r., o godzinie 08.40 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o silnym zadymieniu w jednym z pomieszczeń sklepu sieciowego we Fromborku przy ulicy Mickiewicza.

Na miejsce pożaru zadysponowano zastęp ratowniczo–gaśniczy z JRG Braniewo, ogłoszono alarm dla jednostki OSP Frombork /KSRG/ i zadysponowano dwa pojazdy ratowniczo–gaśnicze. Kierownik sklepu, w chwili zauważenia zagrożenia oraz wydobywającego się silnego zadymienia z jednego z pomieszczeń socjalnych, przeprowadził ewakuację personelu oraz klientów znajdujących się wewnątrz sklepu.

To scenariusz ćwiczeń taktyczno–bojowych, które zostały przeprowadzone dla strażaków JRG oraz fromborskich strażaków ochotników. Zadaniem przybyłych na miejsce ratowników było wprowadzenie prądu gaśniczego  wody do wnętrza budynku, przeszukanie zadymionych pomieszczeń  sklepu czy nie ma ewentualnych osób poszkodowanych, likwidacja pozorowanego pożaru. Podjęta została także próba zbudowania zaopatrzenia wodnego z miejskiej sieci hydrantowej oraz sprawdzenie jej wydajności. Ocenie poddano przepływ informacji pomiędzy kierownictwem sklepu, a dowodzącym akcją ze strony PSP i powiatowym stanowiskiem kierowania. Znajdujące się w pobliżu sklepu samochody klientów nie ułatwiały strażakom działań ratowniczych.

To pierwsze w tym roku ćwiczeń taktyczno–bojowye zrealizowane przez strażaków PSP i OSP w ramach sprawdzenia gotowości bojowej sił i środków OSP z terenu powiatu braniewskiego.

/kpt. I. Ścibiorek/