W ostatnim okresie strażacy z Jednostki Ratowniczo–GaśniczejPSP w Braniewie ćwiczyli praktycznie prowadzenie działań ratowniczych w pomieszczeniach silnie zadymionych.

Ze względu na różnorodność konstrukcji obiektów, układ dróg czy inne przeszkody występujące w pobliżu budynków, nie zawsze możliwe jest wykorzystanie podnośnika hydraulicznego SHD25. Wówczas to właśnie przenośne drabiny pożarnicze stają się elementem niezbędnym w działaniach ratowniczych. W ćwiczeniach wykorzystano drabiny DNW 3080 oraz ZS 2100/3.

Innym elementem, który zostać przećwiczony to umiejętność skutecznego oddymiania pomieszczeń zadymionych tak, aby w jak najkrótszym czasie usunąć dymy pożarowe z obiektu, w którym ma miejsce zjawisko pożaru. Elementem niezbędnym w każdym z ćwiczeń był sprzęt ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, w których strażacy przeszukiwali zadymione pomieszczenia /wytwornica dymu parafinowego/. Ćwiczenia zostały ponownie zrealizowane na obiektach strażnicy JRG i Zarządu Dróg Powiatowych. Uczestniczyły w nich zmiana służbowa nr I + II.

/kpt. I. Ścibiorek/