W dniach 21. 03. – 02. 04. 2011 r. odbył się kurs podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy.

W kursie wzięły udział 34 osoby, w tym 2 kobiety. Paniom najbardziej podobały się zajęcia praktyczne, w tym ćwiczenia mające na celu gaszenie pozorowanych pożarów. Trzeba przyznać, że w realizacji zamierzeń taktycznych wcale nie były gorsze od swoich kolegów, a w niektórych elementach skomplikowanych działań ratowniczo–gaśniczych nawet lepsze.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi i elementarnymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnieniabhp na miejscu akcji ratowniczej. Ciekawymi okazały się również zajęcia z policjantami z kętrzyńskiej drogówki w zakresie kierowania ruchem w czasie działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 68 godzin lekcyjnych.

W sobotę, 2 kwietnia br., odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności. Do egzaminu przystąpiło łącznie 29 osób. Prymusem kursu został dh Andrzej Adamiak z OSP Reszel.

Natomiast 7 kwietnia, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Tomasz Furgał, wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Co jest niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze. Mało tego, to właśnie jednostki OSP stanowią trzon krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, który ma za zadanie ratowanie zagrożonego zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz środowiska. Często więc podczas zdarzeń ma miejsce ścisła współpraca różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych, a takie ćwiczenia i kursy mają doskonalić przyjęte zasady tej współpracy, wyrównać poziom wyszkolenia i przygotowania ratowników.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był asp. Mariusz Czajkowski.


/tekst: st. kpt. Szymon Sapieha; zdjęcia: asp. Mariusz Czajkowski/.