W dniach 7-9.04.2011 w KP PSP w Gołdapi odbyła się pierwsza część szkolenia podstawowego dla strażaków ochotników z gmin powiatu gołdapskiego.

W szkoleniu brało udział 32 członków OSP, którzy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Był to pierwszy w tym roku kurs doskonalący dla strażaków OSP, którego zadaniem jest przypomnienie wiadomości  z zakresu pożarnictwa  oraz nauka nowych zagadnień dla nowoprzyjętych w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwieńczeniem dwóch dni nauki był sprawdzian wiadomości teoretycznych, który odbył się w świetlicy KP PSP Gołdap  oraz ćwiczenie praktyczne zorganizowane na terenie opuszczonego Młyna w Gołdapi przy ul. Zatorowej. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się oficjalne zakończenie oraz drobny poczęstunek gorącą kawą i herbatą w KP PSP w Gołdapi. Następny termin szkolenia przewidziany jest w pierwszej połowie maja 2011 roku.

/tekst: mł.kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: mł.kpt. Andrzej Jabłoński, st.ogn. Wojciech Piszczek/