W ostatnim okresie marca braniewscy strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w szkoleniu leśniczych oraz pracowników Lasów Państwowych  z Nadleśnictwa Zaporowo.

Szkolenie praktyczne odbyło się na kompleksie leśnym, gdzie oprócz omówienie zasad współdziałania służb z przedstawicielami Lasów Państwowych, zaprezentowano praktyczne zasady: wydobycia osób przyciśniętych przez drewniane kłody, bale, zasady udzielania pomocy medycznej do czasu przybycia wyszkolonych ratowników /ZRM, PSP/ oraz omówiono i pokazano zasady wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego /gaśnic proszkowych/. Strażacy PSP omówili praktyczne zasady udzielania pomocy medycznej. W ćwiczeniach wykorzystany został fantom, na którym lesnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie podstaw udzielania pomocy medycznej. Największe zainteresowanie wzbudziło  stanowisko gaszenia substancji ropopochodnych /wanny/ z wykorzystaniem gaśnic proszkowych. Tu, osoby chętne, pod okiem i w asyście strażaków mogły sprawdzić praktycznie swoje umiejętności związane z gaszeniem ognia.

W spotkaniu szkoleniowym uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo Pan Jan Bobek, przedstawiciele służb mundurowych /KP PSP w Braniewie, placówki SG w Braniewie i Lelkowie, KPP w Braniewie/ oraz Straż Leśna wchodząca w struktury Nadleśnictwa Zaporowo. Na zakończenie uczestnicy szkolenia spotkali się przy wspólnym ognisku. To kolejne spotkanie przedstawicieli służb zorganizowane na terenie powiatu braniewskiego,  na którym omówione zostają zasady współpracy i wymiany informacji.

/kpt. I. Ścibiorek/