W sobotę i niedzielę - 2 i 3 kwietnia - w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie rozpoczęło się podsumowanie wielodniowego szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ochotników powiatu mrągowskiego. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Szestna, Grabowa, Olszewa, Wyszemborka, Nawiad, Piecek, Gizewa, Mikołajek i Sorkwit.

Program obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne polegające na cięciu karoserii samochodów osobowych w celu wykonania dostępu do osoby poszkodowanej. Podczas nauki cięcia, rozginania i odcinania fragmentów karoserii nauczono młodych ochotników podstaw z zakresu bezpieczeństwa obchodzenia się narzędziami hydraulicznymi oraz możliwościami technicznymi w operowaniu przy osobach rannych. Zwrócono uwagę na  powstawanie ostrych i niebezpiecznych krawędzi podczas cięcia, mogących stanowić zagrożenie dla ratowników i osób ratowanych. Przećwiczono metody i wskazano drogi dojścia do osób poszkodowanych w samochodach osobowych, jak też w pojazdach dostawczych typu „BUS”. Ćwiczono sposoby przeszukania pojazdów, a następnie ewakuacji osób rannych z uszkodzonych pojazdów z wykorzystaniem elementów ratownictwa medycznego. Powiązanie wszystkich nabytych wiadomości dało rezultaty podczas egzaminu, który poprowadzili kpt. Andrzej Prościo, kpt. Mirosław Kozak oraz asp. sztab. Grzegorz Dziobak.  Wszyscy strażacy ochotnicy zdali egzamin na piątkę.

/opracował: st. asp. Janusz Szefer, zdjęcia: asp. sztab. Grzegorz Dziobak i st. ogn. Jan Chmielewski/