W dniu 17 marca 2011r. w Węgorzewie, przy bulwarze Loir-et-Cher nad Kanałem Węgorzewskim, zebrała się liczna grupa uczniów, przedszkolaków oraz dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Powodem tak wysokiej frekwencji były coroczne pokazy ratownictwa lodowego z udziałem strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. Celem pokazu było przedstawienie podstawowych technik ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Ratownicy demonstrowali sposoby asekuracji i podejmowania osób z przerębli przy użyciu sań lodowych oraz rzutki ratowniczej. W pokazach przedstawiono różne metody ratownicze oraz możliwości wykorzystania przedmiotów, które mogą służyć ratowaniu ludzi w chwili zagrożenia. Osobę uwięzioną w przerębli ratowano między innymi za pomocą: gałęzi, kurtki, sanek, drabiny i koła ratunkowego. Omówiono również zasady udzielania pierwszej pomocy wyziębionym osobom wydobytym z lodowatej wody.  W ćwiczeniach uczestniczyła także Wojskowa Straż Pożarna. Pokaz skierowany był głównie  do młodzieży szkolnej i przedszkolaków.

Straż Pożarna apeluje o rozwagę przy wchodzeniu na zamarznięte akweny i zaleca korzystanie ze sportów zimowych w wyznaczonych miejscach, między innymi na lodowisku przygotowanym przez naszych strażaków i węgorzewski OSiR. 

/oprac.:  st.sekc. Ewa Pietrzak, zdjęcia:  kpt. Krzysztof Bykowski/