W dniach 7-9 marca 2011r. w Gołdapi odbyły się ćwiczenia służb mundurowych i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Ewakuacja -2011” z udziałem śmigłowca MI-8 Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji.

W ćwiczeniach brali udział strażacy KP PSP w Gołdapi, strażacy z grup wysokościowych z Ełku i Olsztyna, policjanci z Gołdapi i jednostki specjalne policji z Warszawy, Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego oraz służby współdziałające z terenu powiatu: straż miejska, pogotowie ratunkowe, straż graniczna, Jednostka Wojskowa 4808, Wojskowa Straż Pożarna.

Przećwiczono wiele epizodów, m.in. wypadek i pożar cysterny przewożącej gaz, ewakuację mieszkańców miasta, jak również podejmowanie poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych za pomocą śmigłowca MI 8.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności w zakresie podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych przy zdarzeniach z udziałem materiałów niebezpiecznych,  ratowniczo-ewakuacyjnych za pomocą śmigłowca, współdziałania Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP i policji, zasad prowadzenia korespondencji radiowej ze śmigłowcem oraz współdziałania wszystkich służb ratowniczych.

 

/opr.: kpt. G. Jabłoński, zdj.: A.Tynecka, J.Rakowski/