Dzięki sprzyjającej pogodzie, a więc niskiej temperaturze i odpowiedniej grubości lodu /około 25 cm/ strażacy przeprowadzili ćwiczenia związane z technikami ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód.

Ćwiczenia zorganizowano na jednym z zamarzniętych zbiorników wodnych w Braniewie /kąpielisko wodne ul. Długa/. Dodatkowo sprawdzono i przećwiczono różne techniki udzielania pomocy  osobom, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia rozpoczęły się szkoleniem teoretycznym, które miało na celu przypomnienie takich zagadnień jak: bezpieczeństwo ratowników, bezpieczeństwo poszkodowanego (hipotermia). Ratownicy  omówili parametry sprzętu jakim dysponują oraz optymalne sposoby jego zastosowania. Dla potrzeb przeprowadzenia ćwiczeń,  wycięli przy wykorzystaniu mechanicznej piły do drewna przerębel w lodzie. Podczas ćwiczeń strażacy docierali do poszkodowanego /pozoranta/ przy zastosowaniu „sani lodowych” oraz drabin nasadkowych. Ratownicy pracujący na lodzie byli asekurowani przez kolegów pozostających na brzegu. Podczas ćwiczeń sprawdzano także możliwości ewakuacji poszkodowanego na brzeg przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego oraz podręcznego sprzętu znajdującego sie na wyposażeniu samochodów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Braniewie. Po zakończeniu ćwiczeń wycięty przerębel został zabezpieczony. 

/kpt. I. Ścibiorek/