Sprzyjająca pogoda oraz nowy sprzęt to odpowiednie warunki do przeprowadzienia kilku ćwiczeń związanych z zasadami korzystania ze sprzętu przez strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie.

Nowy sprzęt to aluminiowa drabina pożarnicza ZS 2100/3 oczekiwana od dawna przez strażaków oraz kolejny wentylator oddymiający. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone zostały w pomieszczeniach warsztatowych KP PSP w Braniewie,  grzie przećwiczono elementy przeszukiwania pomieszczeń zadymionych /odnajdywanie ukrytych ognisk pożaru oraz osób poszkodowanych – środki pozoracji/. W jednym z punktów usługowych przygotowano również kilka wraków pojazdów osobowych i dostawczych, na których przećwiczono  wykorzystanie sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu nowego pojazdu GCBARt Scania. Wcześniej, bo w dniu 8 stycznia, przeprowadzone zostało szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG z zakresu współdziałania z LPR. Szkolenie, w którym brało udział 20 osób zorganizowano w siedzibie KP PSP w Braniewie, a zajęcia praktyczne na placu wewnętrznym 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Zajęcia prowadził st. kpt. Jarosław Przybułowski z KW PSP.

/kpt. I. Ścibiorek/