Zima to czas kiedy gołdapscy strażacy  kontynuują szkolenie doskonalące z ratownictwa lodowego.

Na terenie powiatu znajduje się dużo zbiorników i cieków wodnych, a tegoroczna aura sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu, miedzy innymi przez dzieci i młodzież szkolną oraz wędkarzy. Zdarza się, że niektórzy lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem na lodzie, dlatego strażacy całą zimę muszą być  gotowi do podejmowania działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach. W dniach 12 - 14 stycznia zmiany służbowe JRG i strażacy z JW-4808 ćwiczyli na Jeziorze Gołdapskim procedury i sposoby prowadzenia działań ratowniczych w przypadku załamania się tafli lodu. Pozorantem,  pod którym zarwał się lód, był jeden z ratowników PSP odpowiednio zabezpieczony i ubrany w  tzw. ubranie niezatapialne. Pozostali ratownicy ćwiczyli różne sposoby dotarcia do poszkodowanego oraz podjęcia go z wody. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano deskę lodową, która specjalnie została skonstruowana do tego typu akcji oraz sprzęt przygodny, np. drabinę, linkę. Ratownicy byli odpowiednio ubrani i zabezpieczeni oraz asekurowani z brzegu przez swoich kolegów. Podczas ćwiczeń przypomniano również o udzielaniu kwalifikowanej pomocy medycznej poprzez zastosowanie właściwych dla tego typu zdarzeń procedur medycznych.

(fot. i tekst: mł. kpt. A Jabłoński).