W dniach 20-22 grudnia 2010 r. na Jeziorze Niegocin, przy ujściu kanału Łuczyńskiego w Giżycku, odbyły się zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych z zakresu ratownictwa lodowego.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy KP PSP Giżycko, OSP Wydminy, OSP Miłki, OSP Spytkowo oraz Mazurskie WOPR w Giżycku i Skłodowie. Tematem ćwiczeń było udzielanie pomocy osobom, pod którymi załamał się lód, przy wykorzystaniu sań lodowych, poduszkowca PRP 560, drabin nasadkowych, rzutki oraz prowadzenie prac podwodnych. Ćwiczenia były okazją do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy strażakami i  ratownikami Mazurskiego WOPR.

/kpt. Arkadiusz Gij/