W piątek, 17.12.2010r. o godz. 11.00, strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie zostali wezwani do pożaru budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

Pożar powstał na pierwszym piętrze obiektu, w jednym z pomieszczeń biurowych. Silny dym skutecznie wypełnił pomieszczenie oraz korytarz. Po ogłoszeniu alarmu, kierownik placówki przystąpił do  ewakuacji pracowników oraz części wyposażenia o szczególnym znaczeniu.

To scenariusz ćwiczeń taktyczno–bojowych, które zostały przeprowadzone dla strażaków JRG oraz Wojskowej Straży Pożarnej. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było wprowadzenie dwóch prądów gaśniczych wody do wnętrza budynku, sprawienie podnośnika hydraulicznego, przeszukanie zadymionych pomieszczeń  na kondygnacji I oraz dotarcie do osoby poszkodowanej /pozoranta/. Podjęta została także próba dotarcia do sieci hydrantowej, skutecznie ukrytej pod zalegającym śniegiem. W tym celu wykorzystano dane z dokumentacji PSK oraz wykrywacz metalu, którym zlokalizowano hydrant podziemny. Strażacy, po dotarciu do źródła pożaru oraz osoby poszkodowanej, udzielili jej pomocy medycznej  zgodnie z obowiązującymi procedurami ratownictwa medycznego.

Sprawdzono również przepływ informacji pomiędzy kierownictwem placówki ZUS, a dowodzącym akcją ze strony PSP i Powiatowym Stanowiskiem Kierowania. Zalegający śnieg na drogach dojazdowych oraz w pobliżu obiektu nie ułatwił strażakom pracy. To jedne z ostatnich w tym roku ćwiczeń taktyczno–bojowych zrealizowanych przez strażaków w Braniewie i przygotowanych przez kierownictwo JRG.

/kpt. I. Ścibiorek/