W dniach 1–11 grudnia odbył się kolejny kurs „Szkolenie strażaków ochotników OSP z zakresu ratownictwa technicznego” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kętrzyńskiego.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy oraz na posesji jednej z kętrzyńskich firm skupu złomu (zajęcia praktyczne).

Kurs rozpoczęło 26 osób, szkolenie ukończyły 23 osoby.

Jego celem było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego podczas działań ratowniczo–gaśniczych.  Strażacy-ochotnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki  ratowniczej, z technikami uwalniania poszkodowanych uwięzionych we wrakach zniszczonych pojazdów, pracą z użyciem sprzętu hydraulicznego, a także zagadnieniami bhp na miejscu akcji ratowniczej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 31 godzin lekcyjnych.

W sobotę, 11 grudnia br., odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków-ochotników do działań ratowniczych.

Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. Świadectwa wręczali: Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Zbigniew Borys oraz asp. Mariusz Czajkowski, który był zarazem kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację.

/oprac.: st. kpt. Szymon Sapieha/.