W dniu 8.12.2010r., o godz. 20.00, odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe zrealizowane na obiekcie internatu należącego do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Ze względu na specyfikę obiektu ćwiczenia zostały przeprowadzone w porze wieczorowej. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu administracyjnym /pokój opiekuna – kondygnacja II/. Silne zadymienie skutecznie wypełniło zarówno to pomieszczenie, jak  i korytarz  internatu, ograniczając płynność ewakuacji. Opiekunowie, po ogłoszeniu alarmu ppoż., przystąpili do ewakuacji młodzieży z części zagrożonego piętra. Na miejsce pozorowanego pożaru zadysponowano cztery pojazdy ratownicze /3 pojazdy z JRG Braniewo/ oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Działania ratowników polegały na wprowadzeniu jednego prądu gaśniczego wody do wnętrza obiektu, dotarcie do źródła ognia oraz osób poszkodowanych /pozorantów/ rozmieszczonych w internacie. Ze względu na silne zadymienie strażacy w działaniach wykorzystali sprzęt ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/ oraz sprzęt oświetleniowy /wyłączone oświetlenie w obiekcie/. Osobom poszkodowanym ratownicy udzielili pomocy medycznej z wykorzystaniem zestawów PSP R1. Obiekt internatu został sprawdzony, przeszukany, a następnie oddymiony.  Ewakuowana młodzież mogła przyjrzeć się pracy strażaków obserwując całość ćwiczeń z bezpiecznej odległości. To kolejne nasze ćwiczenia na obiektach o szczególnym znaczeniu rozmieszczonych na terenie Braniewa.

/kpt. I. Ścibiorek/