24 listopada 2010 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Giżycku odbyło się szkolenie, którego inicjatorem było giżyckie koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W szkoleniu  uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej, zmiana służbowa nr III, dyspozytorzy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP oraz 24 strażaków-ochotników z jednostek włączonych do KSRG oraz przedstawiciele PSOUU.

Głównym tematem szkolenia było przybliżenie idei self-adwokatów. Self-adwokat to ktoś, kto występuje sam w swoich sprawach, jest rzecznikiem własnych spraw, osobiście je reprezentuje, jest jakby adwokatem swoim i ludzi podobnych do niego. Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo wpływania na swoje życie i  bezpośredniego uczestnictwa w życiu społecznym, między innymi poprzez spotkania i dialog z osobami pełnosprawnymi.

            Podczas spotkania poruszono też problem przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach od osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych. Obowiązujące procedury znacznie utrudniają porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Pewnym ułatwieniem w przyszłości i uproszczeniem procedur przyjmowania zgłoszeń byłaby identyfikacja numerów telefonów, tzw. self-adwokatów.

            Po zakończeniu szkolenia przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku zwiedzili budynek Komendy oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania.

/oprac.: kpt. Alina Zubowicz/ W najbliższym czasie mamy otrzymać listę osób, od których zgłoszenia alarmowe muszą być przyjmowane na nieco zmienionych zasadach. Dane po wczytaniu do bazy naszej centrali telefonicznej ułatwią identyfikację osób niepełnosprawnych.