W dniach 22-24.11 br. w hotelu  PLATINIUM odbywają się ćwiczenia strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie.

Głównym celem ćwiczeń jest ugaszenie pożaru pokoju hotelowego oraz odnalezienie i ewakuacja ewentualnych osób zaginionych w zadymionych pomieszczeniach.

Dziękim ćwiczeniom załoga zapozna się z nowym obiektem, rozmieszczeniem i układem pomieszczeń oraz zabezpieczeniem biernym budynku na wypadek pożaru. Sprawdzi drogi dojazdowe do hotelu oraz zaopatrzenie wodne

Ćwiczenia przeprowadzane są sprawnie, bez narażania gości na utrudnienia.

/oprac.:  st. kpt. Piotr Wlazłowski/