Pożar w magazynie mundurowym, ewakuacja osadzonych, działania gaśnicze drużyny przeciwpożarowej, bunt osadzonych na placu spacerowym i próba mediacji, wypadek, pożar oraz ucieczka więźniów z transportu.

Z tymi epizodami przyszło zmierzyć się strażakom, policjantom i funkcjonariuszom służby więziennej podczas wspólnych ćwiczeń w zakładzie karnym w Dublinach.

Ćwiczenia odbyły się 19 listopada br. i miały za zadanie doskonalenie umiejętności działania funkcjonariuszy wszystkich formacji.

 Kolejne epizody były realizowane przez poszczególne służby samodzielnie lub w ścisłej współpracy.

Zadania dla poszczególnych służb:

  • Służba Więzienna ZK w Dublinach:

- ogłoszenie alarmu pożarowego;

- likwidacja pożaru przez istniejącą drużynę przeciwpożarową;

- ewakuacja osadzonych z pawilonu mieszkalnego;

- udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu;

- próba mediacji i likwidacja czynnego buntu osadzonych;

- akcja pościgowa zbiegłych więźniów w ramach Protokołu porozumiewawczego z Policją.

 

  • PSP:

- akcja gaśnicza w budynku głównym;

- ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia;

- udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu;

- gaszenie palącego się samochodu.

 

  • Policja:

- zabezpieczenie terenu wokół Zakładu;

- zabezpieczenie miejsca wypadku konwoju;

- akcja pościgowa zbiegłych więźniów w ramach Protokołu porozumiewawczego ze SW.

Ćwiczenia obserwowali szefowie ćwiczących formacji: Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie - insp. Wiesław Skudelski, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Zbigniew Borys i gospodarz obiektów Komendant Zakładu Karnego w Dublinach - kpt. Grzegorz Wasyluk.

Szefowie wysoko ocenili prowadzone działania swoich formacji, drobne zauważone błędy nie wpłynęły w istotny sposób na przebieg całości akcji.

/fot. i tekst: st. kpt. Szymon Sapieha/