Dnia 16 listopada 2010 roku zakończyło się drugie ze szkoleń w ramach współdziałania PSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Celem szkolenia było zapoznanie strażaków PSP z zasadami dysponowania, wyszukiwania, wyznaczania i oznakowania o każdej porze dnia i nocy miejsca na lądowisko dla statków powietrznych LPR. Jednak najważniejszym zadaniem było opanowanie się znaków i gestów sygnalizacyjnych bezpiecznego sprowadzenia statku na grunt. Ogółem w szkoleniu organizowanym przez KW PSP w Olsztynie udział brało 40 osób.

/zdj. i tekst: asp.sztab. Stanisław Dąbkowski/