9 listopada 2010 r. strażacy-ochotnicy  gminy Lidzbark Warmiński doskonalili umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru budynku gimnazjum w Kraszewie. Ćwiczenia połączone były z praktycznym sprawdzianem warunków ewakuacji w obiekcie szkoły.

W jednym z pomieszczeń na II kondygnacji doszło do pożaru. Dyrektor szkoły ogłosiła ewakuację pracowników i uczniów jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów straży pożarnej. Ta część ćwiczeń przebiegła bardzo sprawnie - młodzież pod opieką nauczycieli sprawnie opuściła budynek szkoły i udała się w rejon placu ewakuacyjnego .O pożarze powiadamiane zostało Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP lidzbarskiej komendy. Na miejsce zadysponowano 3  wozy strażackie z OSP w Rogóżu, Stryjkowie i Runowie. W trakcie działań ratowniczo–gaśniczych, w pomieszczeniu szatni strażacy odnaleźli  poszkodowaną osobę, udzielili jej pomocy medycznej i ewakuowali na zewnątrz. Jednocześnie prowadzili działania gaśnicze, oddymiali pomieszczenia, klatki i ciągi komunikacyjne.

 Podstawowym celem prowadzonych przez KP PSP w Lidzbarku Warmińskim  ćwiczeń było:

  •  praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie szkoły,
  •  doskonalenie zasad prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo–gaśniczych przez jednostki OSP,
  •  praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych ,
  •  doskonalenie technik budowy linii gaśniczych w budynkach kilkukondygnacyjnych,
  •  doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji.

Ćwiczenia wykazały potrzebę prowadzenia ćwiczeń doskonalących w macierzystych jednostkach  ze względu na dużą rotację kadrową członków OSP.

(tekst i fot.: kpt. M. Pasławski)