7 listopada 2010  egzaminami teoretycznymi i praktycznymi zakończyły się kursy ratownictwa technicznego zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia przy KP PSP w Ostródzie na bazie jednostek ratowniczo-gaśniczych w Morągu i Ostródzie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków- ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych podczas wypadków w komunikacji drogowej i innych zdarzeń wymagających ratownictwa technicznego.

 Kurs obejmował 31 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń.

Egzamin złożyło 33 druhów z jednostek OSP z powiatu. Kierownikami kursów byli: asp. sztab.  Zbigniew Jankowski oraz kpt. Jacek Kamola, a kadrę wykładowców i instruktorów stanowili funkcjonariusze komendy.

/oprac. Piotr Wlazłowski/.