4 listopada 2010 r. wydział  operacyjno–szkoleniowy  KP PSP w Lidzbarku Warmińskim sprawdził umiejętności druhów ochotników z gminy Kiwity. Dwa zastępy  z OSP Kiwity i jeden z OSP Żegoty zadysponowano do pozorowanych działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach szkoły podstawowej i gimnazjum w Kiwitach.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie umiejętności druhów w zakresie prowadzenia działań gaśniczych połączonych z ewakuacją oraz udzielaniem pomocy medycznej. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy zapoznani zostali ze specyfiką obiektu szkolnego, omówiono także utrudnienia z jakimi w przypadku właściwych działań ratowniczo-gaśniczych mogliby się zetknąć.

Ćwiczenia były także doskonałą okazją do praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji obiektu. W myśl obowiązujących przepisów przeciwpożarowych praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w tego typu obiektach powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata. Ewakuacji zarządzonej przez dyrekcję szkoły, jeszcze przed przybyciem wozów strażackich, bacznie przyglądali się: Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP - kpt. Marek Pasławski, dowódca JRG - asp. sztab. Paweł Straszyński oraz naczelnik wydziału operacyjno–szkoleniowego - kpt. Marek Wojczulanis. Zmagania ochotników obserwował także Wójt Gminy Kiwity oraz komendant gminny.

(tekst i foto kpt. M. Pasławski)